Abotr3(e) Lyrics by Amerado x Black Sherif

Abotr3(e) Lyrics by Amerado x Black Sherif. Here is the official lyrics to Ghanaian talented rapper new song tagged – Abotre that features Black Sherif.

Abotre Lyrics by Amerado and Black Sherif was taken from his much antiicipated studio Album ”Patience EP”.

Stream, Listen, and read the lyrics video below nad share it.

Younger, K A
Yie yie Blacko nie
Amerado
Yo yo yo yo
Na na naa
Abotrɛ abotrɛ nkoaa m’anbrɛ meho
Daabi da oo (daabi da)
Menkoaa na menim nea meeko
Nti m’anhwɛ obiaa o my niqqa
Deɛ m’ani hueɛ biaa m’ankasa
M’anyɛ ho dede sɛ nikanika
Kwaku trap life nkoaa
Deɛ menkoo da ne sɛ abisa
I was waiting, I was working on myself oo
My bredda, m’anna da oo, no no
Megyina menan so from 7
Anɔpa awia anuwummerɛ

See This Lyrics????????:   Gyakie ft Davido – Flames (Lyrics)

Joe mennaeɛ oo
No non no
Fri sɛ Akyekyedeɛ nanteɛ oo
Mede no 1, 1, 2, 3, 4 na meko oo
Yoyoyo
Tesɛ Akyekyedeɛ nanteɛ oo
Mede abotrɛ abotrɛ saa na m’adu oo
Yoyoyo

M’annya abotrɛ a nka menka ho
Bi koraa nka mede yɛɛ nsanom
Ɔmo a mene omo hyɛ aseɛ pii
Bɛpepaa meho sɛ me towel
Ɛfie a mefiri mu mmɛn hanom
Mɛdidi a gye medi paa mekura shovel
Mewuraa suapon mu na paapa firii mu
Agyanka ba a mea me face me hustle
14 years old boy with a scar
I never thought sɛ I could become a star

Chocki mfikyire na meebo mpaeɛ
Sɛ boafoo biaa ho a oba bɛ faa
Time ɛticki na hwee nso nkɔ
Call biaa mɛyɛ nsoso nkɔ
Me Nyankopon sɛ mentu m’anamon no bɔkɔbɔkɔ na mente nto
Akyekyedeɛ nanteɛ oo
Mede no 1, 1, 2, 3, 4 na meko oo
Yoyoyo

See This Lyrics????????:   Black Sherif - Don't Forget Me (Lyrics)

Tesɛ Akyekyedeɛ nanteɛ oo
Mede abotrɛ abotrɛ saa na m’adu oo
Yoyoyo
Akyekyedeɛ nanteɛ oo
Mede no 1, 1, 2, 3, 4 na meko oo
Yoyoyo

Tesɛ Akyekyedeɛ nanteɛ oo
Mede abotrɛ abotrɛ saa na m’adu oo
Yoyoyo

Metu me nan no baako
Mewie a na m’atu baako
Meko nkyɛnkyɛn sɛ asɛm bi baa na m’ako m’akyi atwe meho
Deɛ obi wo no ɛmfa meho
Mea medeɛ na ɛso m’ani
Deɛ meepɛ no ɛdi mfeɛ pepepee
Na ɛba mpo a meegye m’ani
One step a time
Ɔboy yɛ guy
I pray to have patience all the time
Nso mende odzorkor nti mɛyɛ no dɛn
All I gotta do is just keep on trying
Metu me nan no baako
Mewie a na m’atu baako

Meko nkyɛnkyɛn sɛ asɛm bi baa na m’ako m’akyi atwe meho
Abotrɛ abotrɛ nkoaa m’anbrɛ meho
Daabi da oo (daabi da)
Menkoaa na menim nea meeko
Nti m’anhwɛ obiaa o my niqqa
Deɛ m’ani huueɛ biaa m’ankasa
M’anyɛ ho dede sɛ nikanika
Kwaku trap life nkoaa
Deɛ menkoo da nesɛ abisa
I was waiting, I was working on myself oo
My bredda, m’anna da oo, no no
Megyina menan so from 7
Anɔpa awia anuwummerɛ
Joe mannda da oo

See This Lyrics????????:   Amerado ft Lasmid - Grace (Lyrics)

No non no
Fri sɛ Akyekyedeɛ nanteɛ oo
Mede no 1, 1, 2, 3, 4 na meko oo
Yoyoyo
Tesɛ Akyekyedeɛ nanteɛ oo
Mede abotrɛ abotrɛ saa na m’adu oo
Yoyoyo

Songwriters: Ismail Sherif (Black Sherif) / Derrick Sarfo Kantanka (Amerado)
Producer: Samsney

(Visited 71 times, 1 visits today)

Leave a Comment